Barva SLOVAKRYL

Univerzální vodou ředitelná barva pro vnější a vnitřní nátěry na dřevo, kov a beton.

Exteriér
Hračky
Interiér
Vodouředitelná

Paleta barev

  • Pro vnitřní a vnější nátěry dřeva, dřevovláknitých materiálů, dřevěného nábytku, hraček a jiných výrobků.
  • Na minerální podklady, jako jsou omítka, beton, kámen, papír a pod.
  • Na nátěry kovových předmětů opatřených vhodnou antikorozní základní barvou, které nejsou vystaveny extrémním povětrnostním vlivům.
 • Všechny podklady musí být pevné, suché, odmaštěné a zbavené nečistot. Před použitím obsah obalu dokonale promíchat! Při natírání větších ploch sjednotit odstín smícháním obsahu všech obalů! Dřevěné materiály doporučujeme před použitím vrchního nátěru natřít Slovakrylem Profi základ (nebo Slovakrylem zředěným vodou v poměru 1:1) a po zaschnutí přebrousit brusným papírem 100 – 200. Kovové předměty ošetřit vhodným základním antikorozním nátěrem. Beton a omítky (dostatečně vyzrálé, pevné a nedrobivé) napustit Slovakrylem zředěným vodou v poměru 1:1. Staré nátěry, které pevně drží na podkladu očistit, přebrousit a odmastit, nátěry se špatnou přilnavostí odstranit až na podklad. Během aplikace až do vytvrzení nátěru musí být teplota podkladu a vzduchu od +10 do +30 °C. Použité pomůcky ihned omýt vodou.
  Vydatnost 6 - 9 m 2 /kg na vrstvu
  Zasychanie: 2 - 4 hodiny
  Ředění: vodou
  Balení: 0,75 kg až 5 kg
  Skladování: v původních obalech při teplotě +5 až + 30°C. Chránit před mrazem!