KOROZAL radiátor

Díky korozal radiátor může být váš radiátor jako nový.

Exteriér
Interiér

Paleta barev

  • Jako speciální vrchní lesklý nátěr kovových předmětů v interiéru i exteriéru, zejména radiátorů, topných těles a teplovodního potrubí.
  • Vyznačuje se výbornou odolností vůči atmosférickým vlivům a rychlým zasycháním.
  • Odolává žloutnutí a teplotám do 80°C.
 • Všechny podklady musí být pevné, suché, zbavené rzi, mastnoty, prachu, jiných nečistot a předem ošetřené základní barvou (např. Korozal S 2000). Radiátory musí být před aplikací vychladlé. Před použitím důkladně promíchat. Nanáší se obvykle v 1 až 2 vrstvách v závislosti na nerovnosti a poškození podkladu. Druhou vrstvu lze aplikovat nejdříve po 24 hodinách. Teplota podkladu a okolí nesmí při aplikaci klesnout pod +5°C. Nízká teplota a vysoká relativní vlhkost vzduchu zpomalují zasychání. Vytápění je možné po 24 hodinách od aplikace. Pracovní pomůcky a nářadí se doporučuje očistit ředidlem S6006, S6001.
  Vydatnost 11 - 13 m2/kg při tloušťce suchého nátěru 40 µm.
  Zasychanie: 24 hod.
  Ředění: S6001, S6006.
  Balení: 0,75 kg; 3 kg
  Skladování: V původních uzavřených obalech při teplotě +5 až +30 °C