KOROZAL základ S 2000

Speciální jednosložková základní antikorozní barva.

Antikorozní
Exteriér
Interiér
Syntetická

Paleta barev

  • Jako univerzální základní syntetický nátěr kovových povrchů v exteriéru i interiéru.
  • Vhodný i pro obnovu starších a částečně zkorodovaných kovových předmětů.
  • Používá se také jako základní barva pro nátěry dřeva, dřevotřískových a dřevovláknitých materiálů a pro nátěr betonu.
  • Není určena pro úpravu nových pozinkovaných povrchů a pro úpravu lehkých kovů.
 • Všechny podklady musí být pevné, suché, zbavené rzi, mastnoty, prachu a jiných nečistot. Před použitím důkladně promíchat. Při natírání větších ploch je třeba sjednotit odstín smícháním obsahu všech obalů! Nanáší se obvykle v 1 až 2 vrstvách v závislosti na nerovnosti a poškození podkladu. Teplota podkladu a okolí nesmí při aplikaci klesnout pod +10°C. Nízká teplota a vysoká relativní vlhkost vzduchu zpomalují zasychání. Při nanášení nesmí docházet k orosení podkladu. Druhou vrstvu lze aplikovat nejdříve po třech hodinách, nejpozději do 10 dnů. Pracovní pomůcky a nářadí se doporučuje očistit ředidlem S6006, S6001, C6000.
  Vydatnost 8 – 12 m 2 /kg na jednu vrstvu
  Zasychání: min. 3 hodiny
  Ředění: S6006, S6001
  Balení: 1kg a 5 kg
  Skladování: V původních uzavřených obalech při teplotě +5 až +30 °C.