Slovakryl Beton

Vodouřaditelná akrylátová krycí barva na betonové povrchy. Nátěr vytváří na povrchu hladký a polomatný efekt. Vyznačuje se velmi dobrou krycí schopností a vysokou přídržností k podkladu. Je rychleschnoucí, omyvatelný a paropropustný.

na Beton
Paropropustná
Umyvatelná
Vodouředitelná

Paleta barev

  • Pro ochranu betonových povrchů v interiéru jako jsou zdi, panely a stěny ve sklepech, halách, skladech apod.,
  • jako ochranný protiprašný nátěr podlah v interiéru s mírným mechanickým zatížením
  • na ochranu svislých betonových ploch v exteriéru,
  • Nátěr lze mýt, nemůže být však vystaven trvalému mokrému prostředí.
   
 • Aplikace:Před první aplikaci je třeba suchý a pevný podklad napustit penetračním nátěrem PEN-AKRYL podle návodu nebo barvou CZECH BETON zředěným vodou v poměru 2:1 (2 díly barvy: 1 díl vody). Po dokonalém zaschnutí nanést 2x, v případě potřeby 3x nátěr v intervalu 6 – 12 hodin. Během aplikace musí být teplota podkladu a vzduchu v rozmezí +10°C až +30°C. Nízká teplota a vysoká relativní vlhkost mohou zpomalit zasychání. Nanesený nátěr je třeba chránit před deštěm, mlhou, mrazem a silným větrem až do vyschnutí. Zředěnou barvu během aplikace občas promíchejte. Neřeďte více než je doporučeno, protože se ztrácí krycí schopnost nátěru. Pracovní pomůcky a nářadí po aplikaci doporučujeme co nejdříve omýt vodou. Zatížení podlah: pochozí po 1 dni, lehké mechanické po 3 dnech. Pro podrobnější informace žádejte technický list výrobku. Vydatnost/Vydatnost:                   4 - 6 m 2 / kg Zasychání/Zasychání: 4-6 hodin Ředění/Ředění: vodou (5%) Balení: 0,75kg a 5kg Skladování: V původních uzavřených obalech v suchém prostředí při teplotě +5 až + 30°C. Chránit před mrazem a před přímým slunečním zářením!